Vahvuudet voimavaroiksi


Vahvuudet voimavaroiksi -ratkaisukeskeinen ryhmävalmennus nepsy-lasten vanhemmille

 

 

 

Jokainen perhe ja sen jokainen jäsen kaipaa hyväksyntää ja onnistumisen kokemuksia. Jokaisella perheellä ja sen jokaisella jäsenellä on omat vahvuutensa kuten myös omat haasteensa. Vahvuudet voimavaroiksi -valmennuksen tavoitteena on löytää ja vahvistaa oman perheen vahvuuksia, parantaa perheen sisäistä vuorovaikutusta ja kehitellä uusia, toimivia rutiineja sujuvamman perhearjen saavuttamiseksi.

Valmennus on tarkoitettu 6-13 -vuotiaiden lasten vanhemmille, joiden perheessä esiintyy neuropsykiatrista oireilua (ADHD, ADD, Asperger, Tourette, tms.).

 

Valmennus antaa sinulle

 

 • tietoa neuropsykiatrisiin oireyhtymiin liittyvistä toiminnanohjauksen haasteista ja niiden tukemisesta
 • keinoja tunnistaa omat ja lapsesi vahvuudet ja hyödyntää niitä voimavaroina
 • oivalluksia oman perheesi arjen helpottamiseksi
 • käytännön harjoittelua ratkaisukeskeisen ajattelun ja kielen hyödyntämisestä arjen haastavissa tilanteissa
 • itseluottamusta toimia vanhempana tietäen että teet oman parhaasi juuri nyt
 • mahdollisuuden pysähtyä arjen haasteiden äärelle jäsentämään ja sanoittamaan niitä sekä luomaan uusia rakentavia keinoja tilanteiden selvittämiseksi
 • samassa elämäntilanteessa olevien vanhempien vertaistuen luottamuksellisessa ilmapiirissä

 

Valmennuksesta saat nipun oivalluksia, ymmärrystä omista vahvuuksistasi sekä käytännönläheisiä työkaluja, joita voit soveltaa arjessa. Tavoitteena on tehdä sekä perhearjesta että koulunkäynnistä sujuvampaa ja iloisempaa. Lisätietoa nepsy-valmennuksesta saat täältä.

 

 

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

 

Pienryhmävalmennukseen otetaan 6 osallistujaa perheistä, joissa on 6-13 -vuotiaita lapsia ja joko lapsilla ja/tai vanhemmilla on neuropsykiatrisia oireita. Valmennuksessa keskitytään jakamaan ja harjoittelemaan konkreettisia työkaluja lapsiperheiden arkeen. Valmennus on osallistavaa ja vuorovaikutteista, emmekä käytä aikaa teoriapainotteiseen luennointiin erilaisista oireyhtymistä. Emme edellytä diagnoosia emmekä asiakkuutta minkään hoitotahon kanssa.

Valmennus sopii erityisesti vanhemmille, jotka haluavat löytää konkreettisia keinoja omien ja lastensa vahvuuksien hyödyntämiseen arjessa sekä tarjota perheelleen positiivisen ja kannustavan, itsetuntoa kohottavan ilmapiirin.

Valmennus ei ole terapiaa eikä sen vuoksi sovellu henkilöille, joilla on akuutteja psyykkisiä sairauksia.

 

 

valmennustapaamiset

 

Tapaamisia on yhteensä kuusi ja ne toteutetaan keväällä 2018 kahden viikon välein. Ensimmäisellä kerralla tutustumme toisiimme, selkeytämme valmennuksen tavoitteita sekä tutustumme ratkaisukeskeisyyteen, positiiviseen psykologiaan sekä voimavarakeskeiseen kasvatukseen. Ensimmäisellä kerralla rakennamme myös rungon tulevissa tapaamisissa käsiteltävistä aiheista painottaen osallistujien toiveita.

 

Valmennuksen aiheet:

 • omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • tunteet ja niiden säätely
 • toiminnanohjaus
 • ennakointi, suunnitelmallisuus, rutiinit
 • ajanhallinta
 • selkeän kotiympäristön luominen
 • motivaatio
 • opiskelun tukeminen
 • itsetunto, itsetuntemus
 • rentoutuminen ja läsnäolo
 • ravinto, liikunta ja uni

 

aikataulu

Valmennus järjestetään helmi-toukokuussa keskiviikkoisin kahden viikon välein klo 18-20. Alla näet tarkat päivämäärät. Valmennuskertojen välissä jokainen osallistuja sitoutuu ottamaan käyttöön tai kokeilemaan erilaisia valmennuksen aikana itse oivaltamiaan tai valmennuksessa harjoiteltuja keinoja oman perheensä arjessa. Lisäksi ryhmän jäsenet liitetään (halutessaan) salaiseen Facebook-ryhmään, jossa voi jakaa ajatuksiaan, tuntemuksiaan, onnistumisiaan, jne.

Valmennuspäivät:

28.2.

14.3.

28.3.

11.4.

25.4.

9.5.

 

Huomioi, että viimeinen ilmoittautuminen on 11.2.2018. Varaa paikkasi nopeasti, etten jää ilman!

 

Hinta

299 €/ hlö

399 €/ pariskunta

 

 

 

paikka

 

Mommy & Me Kulosaari,

Kulosaaren puistotie 42

00570 HELSINKI

 

Valmentajat

 

Sanna-Maija Nybergh

 

Sanna-Maija eli Sannis on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja sekä erityisluokanopettaja. Työssään hän on kohdannut paljon lapsia sekä aikuisia, joilla on neuropsykiatrisia erityispiirteitä. Sannis on perehtynyt positiiviseen ja voimavarakeskeiseen pedagogiikkaan sekä tietoisuustaitojen käyttöön niin luokkahuoneessa kuin valmennustyössäänkin. Hänen työnsä keskiössä on lapsen omien luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen. Hän haluaa tarjota sellaisen ympäristön ja työkalut, joiden avulla asiakas oppii vahvistamaan omaa hyvinvointiaan.

Yhteistyössä vanhempien kanssa Sannis pyrkii rakentavaan vuorovaikutukseen ja kertomaan heille lapsen onnistumisista kouluarjessa. Hän kannustaa vanhempia huomaamaan hyvän myös kotona sekä sanoittamaan onnistumisia lapselle.

Sannis toimii koulutuksen päävalmentajana.

Valmennuksessa käytetään mahdollisesti myös muiden valmentajien ammattitaitoa.

 

 

Eveliina Lindell

 

Eveliina on koulutettu ammattijärjestäjä ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Hän on pitänyt monia kursseja ja koulutuksia erilaisille yleisöille erikoistuen arjen organisointiin, kodin järjestämiseen, ajanhallintaan ja uusien tapojen opetteluun sekä valmentanut yksilöitä.
Eveliina haluaa erikoistua nepsy-oireisten henkilöiden oman arjenhallinnan tukemiseen, koska pienillä ja yksinkertaisillakin asioilla voi saada aikaan mahtavia juttuja. Hän on ihastunut ratkaisukeskeisyyteen, koska on kokenut monta kertaa itse kuinka ”itseään niskasta ottaminen” ja ryhdistäytyminen ovat tuhoon tuomittuja yrityksiä. Eveliina uskoo vakaasti, että ympäristöä muokkaamalla voidaan lisätä toivottua käyttäytymistä ja hankaloittaa ei-toivottua käyttäytymistä, mikä on lempeämpi tie kestävään muutokseen.

Pirjo Väänänen

 

Pirjo on erityisliikunnanohjaaja AMK ja ohjannut useita lasten liikuntakerhoja. Pirjo uskoo siihen, että liikunta on yksi väline lapsen oman vahvuuden löytämiseen. Oikein ohjattuna sekä lapsen ehdoilla liikunta toimii oivana reittinä lapsen itseilmaisussa sekä itsetunnon kehittymisessä. Liikkuessa jos missä on luontevaa kannustaa lasta ja tukea hänen henkilökohtaisia vahvuuksiaan. Liikunta ja oikeanlainen ravinto ovat molemmat teemoja, joista koko perhe voi löytää arjessa yhdessä toteutettavia harjoitteita sekä rutiineja.

 

Ilmoittautuminen

 

Valmennukseen hakijat haastatellaan ennen lopullista ilmoittautumista. Haluamme varmistaa, että kaikki osallistujat hyötyvät valmennuksesta juuri nykyisessä elämäntilanteessaan sekä sitoutuvat kokeilemaan valmennuksessa esiin tulleita oivalluksia ja työkaluja omassa arjessaan.

 • Ilmoittaudu alustavasti mukaan 11.2. mennessä jättämällä sähköpostiosoitteesi alla olevalla lomakkeella. Saat ohjeet haastatteluajan varaamiseksi.
 • Voit myös kysyä lisää valmennuksesta samalla ilmoittautumislomakkeella tai puhelimitse 0409627707.

 

Huom! Sitova ilmoittautuminen vasta haastattelun jälkeen!

 

 

 

 

Ilmoittaudu nopeasti mukaan, sillä viimeinen ilmoittautumispäivä on 11.2.2018!

 

Ilmoittaudu mukaan, jotta pääsemme heti sopimaan henkilökohtaisen haastatteluaikasi.

 

Miksi valmennukseen osallistuminen kannattaa?

 

Lupaan, että opit valmennuksessa ratkaisukeskeisiä menetelmiä ja konkreettisia välineitä omaan arkeesi haasteisiin ja perheenne vuorovaikutus paranee. Jos et ole tyytyväinen valmennukseen, saat rahasi takaisin.