fbpx

Nepsy-valmennus 

Mitä nepsy-valmennus on?

nepsy-valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy) on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (ADHD, ADD, Asperger, autisminkirjo, Tourette, jne.) omaaville henkilöille tarkoitettua arjen- ja elämänhallintaa, toiminnanohjauksen taitoja, ihmissuhdetaitoja ja itsetuntoa tukeva ja kehittävä menetelmä. Se on kuntouttavaa toimintaa, jossa asiakas pyrkii eroon alisuoriutumisesta ja ei-toimivista toimintamalleista sekä oppii ja omaksuu uusia toimintamalleja ja taitoja. Nepsy-valmennus ei ole terapiaa, tukihenkilö- tai avustajatoimintaa, vaikkka valmennukseen sisältyy elementtejä näistä kaikista.

Työskentelen pk-seudulla ja otan vastaan Silmukkeen tiloissa Helsingissä (Fredrikinkatu 55 A), asiakkaan kotona tai etänä.

Nepsy-valmennus on myönteistä kehittymistä tukeva ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä kannustava ja arvostava lähestymistapa, jonka tarkoituksena on ohjata ja tukea asiakasta löytämään ja käyttämään omia voimavarojaan, lisäämään myönteisiä tunnekokemuksiaan sekä löytämään oman myönteisen elämänpolkunsa.

Neuropsykiatrinen valmennus mainitaan myös ADHD:n käypähoitosuosituksissa, jotka on julkaistu 31.5.2017 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmän toimesta.

Mihin nepsy-valmennus perustuu?

 

 • Positiivinen psykologia (hyvinvointi, vahvuudet, voimavarat)
 • Ratkaisukeskeisyys (tavoitteet, päämäärät, voimavarat)
 • Käyttäytymistieteiden kognitiiviset teoriat (oppiminen, ihmisen vuorovaikutus ympäristönsä kanssa, toimintamallit, käyttäytyminen)
 • Mindfulness ja rentoutumisharjoitteet, meditaatio
 • NLP (Neuro Linguistic Program): miten aivot toimivat, miten ihmiset oppivat, ajattelet, tekevät päätöksiä, motivoituvat, jne.
 • Urheilupsykologia ja mentaalivalmennus (suorituskyvyn parantaminen, avainalueet, suoritusta haittaavat tekijät)

 

 

 

Neuropsykiatrisen valmentajan koulutus

 

 • Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan pohjakoulutus
 • 15-30 opintopisteen valmentajakoulutus
 • Erityisosaaminen ja –tieto liittyen neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin (ADHD, ADD, Asperger, Tourette, autisminkirjo)

 

 

 

 Valmennuksen kaava

 

 • KARTOITUS: Missä ollaan? Mitä tapahtuu nyt? Millainen tilanne on nyt?
 • TAVOITE: Mitä halutaan (ei mitä ei haluta)? Mihin halutaan päästä? Mitä halutaan saavuttaa? 
 • TOIMINTASUUNNITELMA: Miten tavoitteeseen päästään? Mitä pitää tehdä tavoitteen saavuttamiseksi? Millaisilla askelilla tavoite saavutetaan?

 

Millaisia asioita voidaan valmentaa?

 

 • Itsestä huolehtiminen
 • Itsetuntemus, itsetunto, itseluottamus
 • Vuorovaikutustaidot, ihmissuhteet
 • Läsnäolo
 • Arjenhallinta
 • Ajanhallinta
 • Vapaa-aika
 • Onnellisuus, ilo, mielenrauha
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • Stressinhallinta, rauhoittuminen
 • Motivaatio

 

Mitä nepsy-valmennuksessa tehdään? Menetelmiä.

 • ratkaisu- ja voimavarakeskeiset haastattelut ja kysymykset
 • toiminnalliset menetelmät, esim. rooliharjoitukset
 • kuvakortit tai muu kuvallinen tuki
 • Piirtämis- ja kirjoitusharjoitukset
 • narratiivisuus
 • mielikuvaharjoitukset
 • rentoutumis- ja läsnäoloharjoitukset
 • konkreettiset apuvälineet arjen tueksi (kalenterit, laatikot, hälytykset, yms.)
 • tavoitteita harjoittavat ja tukevat kotitehtävät

  

Nepsy-valmennuksen järjestäminen

 

 • Yksilöllisesti räätälöityä
 • n. 3-12 kk kestävää, 1-3 krt/viikossa, 45 min.-1,5 h kerrallaan
 • Voi tapahtua vastaanotolla, asiakkaan kotona, koulussa, harrastuksissa, kahvilassa, lenkkipolulla, virastoissa, jne.
 • Nepsy-valmentaja voi olla myös tukena verkosto- tai koulupalavereissa

Nepsy-valmennuksen maksaminen

 

 •  Nepsy-valmennukseen voi osallistua itse maksavana asiakkaana,
 • Erikoissairaanhoidon (neuropsykiatrian, psykiatrian poliklinikka) lähetteellä ja maksusitoumuksella,
 • Terveydenhuollon kuntoutustahon maksusitoumuksella tai
 • Vammaispalveluiden sosiaalityön kautta.

 

 

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja jutellaan lisää, sopiiko nepsy-valmenus juuri sinulle tai lapsellesi, ja olisinko minä sinulle tai lapsellesi sopiva nepsy-valmentaja!

 

Työskentelen pk-seudulla ja otan vastaan Silmukkeen tiloissa Helsingissä (Fredrikinkatu 55 A), asiakkaan kotona tai etänä.

 

 

Voit myös soittaa vaikka heti 0409627707

1 + 13 =