fbpx

Mitä luonteenvahvuudet ovat ja mistä tunnistat omasi?

Olen tässä blogissa puhunut paljon luonteenvahvuuksista. Halusin tässä artikkelissa perehtyä niihin vähän tarkemmin ja kertoa sinulle, mitä luonteenvahvuudet ovat, miten voit tunnistaa omat luonteenvahvuutesi, miksi se on tärkeää ja miten voit hyödyntää niitä niin omassa elämässäsikin kuin myös lastesi kasvatuksessa. 

Luonteenvahvuudet ovat ihmisen jo olemassa olevia ominaisuuksia, jotka nousevat esiin luonnostaan, tuntuvat aidoilta ja joiden käyttäminen on sisäisesti motivoivaa ja energisoivaa. 

Luonteenvahvuudet ovat merkityksellisiä itsessään, mutta myös koska niiden käyttö lisää tutkitusti hyvinvointia ja onnellisuutta. Niistä on siis paljon hyötyä itsetuntemukseen, itsetuntoon sekä tavoitteiden saavuttamiseen. 

Jokaisella ihmisellä on omat ydinvahvuudet, vaikka vain n. 30 % tunnistaa omansa. Yksi tärkeimmistä missioistani onkin auttaa lapsia ja heidän perheitään tunnistamaan omat vahvuutensa ja sitä kautta voimaan paremmin.

Edellisessä postauksessani Näin tunnistat omat ja perheesi vahvuudet – ja opit hyödyntämään niitä jokapäiväisessä arjessa kerroin, mistä lähteä liikkeelle pohtiessasi omia ja perheesi vahvuuksia, sekä miten ottaa niitä käyttöön jokapäiväisessä arjessa. 

Artikkelissa kerroin sinulle, 

 • Miten voit tunnistaa omat vahvuutesi?
 • Miten voit auttaa lastasi tunnistamaan omat vahvuutensa?
 • Miten hyödyntää vahvuuksia arjessa?

Eli jos et ole vielä lukenut edellistä kirjoitustani, suosittelen, että hyppäät sinne ennen tämän artikkelin lukemista. Artikkeli avautuu uuteen välilehteen, joten pääset tänne takaisin heti sen luettuasi!

Miten voit testata omat vahvuutesi sekä kolme keinoa omien luonteenvahvuuksien harjoittamiseen arjessa

Edellisessä artikkelissani sivusin myös ohimennen Via Character luonteenvahvuusluokitusta ja positiivisessa psykologiassa käsiteltävää vahvuustutkimusta, josta haluan tässä artikkelissa kertoa hieman tarkemmin.  

Kerron sinulle myös, miten voit testata omat vahvuutesi sekä kolme keinoa omien luonteenvahvuuksien harjoittamiseen arjessa.

Ja bonuksena vielä yksinkertaiset toimintaohjeet, miten voit hyödyntää omia vahvuuksiasi arjen haastavissa tilanteissa lapsen kanssa.

Tämä on siis blogiartikkeli, johon voit ja kannattaakin palata aina uudestaan ja uudestaan 🙂

Mitä luonteenvahvuudet ovat?

Martin Seligman, jota myös kutsutaan myös positiivisen psykologian isäksi, sekä Christopher Peterson ovat tutkimuksissaan (Peterson & Seligman,Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, 2004) kehitelleet luonteenvahvuusluokittelun, johon kuuluu kuusi kulttuurista riippumatonta hyvettä, ja joiden alle on listattu yhteensä 24 luonteenvahvuutta.

He ovat tutkineet luonteenvahvuuksia eri kulttuureissa ja päätyneet sitten näihin 24:n, jotka ovat ns. yleismaallisia ja löytyvät jokaisesta kulttuurista. Helsingin yliopiston tutkijat Lotta Uusitalo ja Kaisa Vuorinen ovat ovat lisänneet näihin vielä kaksi luonteenvahvuutta, sisun ja myötätunnon.

Luonteenvahvuuksia on nyt siis tutkittu jo yli 20 vuoden ajan ja niiden mukaan luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja käyttäminen auttaa toimimaan itselleen luontaisella tavalla sekä lisäämään onnistumisen kokemuksia. 

Luonteenvahvuuksia hyödyntämällä pääset helpommin ns. flow-tilaan ja itsetuntosi kasvaa harjoittelun myötä. Vahvuuksien käytöllä on myös positiivisia vaikutuksia stressin vähenemiseen ja sitä kautta kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Vahvuuksiin keskittyminen sisältää myös ajatuksen siitä, että pelkästään  heikkouksiin keskittymällä harvoin saadaan aikaan hyviä tuloksia saati mitään muutakaan arvokasta. 

Vahvuuksiin keskittyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että unohtamalla heikkoudet meistä kaikista voi tulla mitä vain, kun vain tarpeeksi haluamme ja harjoittelemme. Se tarkoittaa sitä, että tunnistamme ne omat jo meissä olevat ydinvahvuutemme ja toimimme niistä käsin. 

Heikkouksia ei myöskään kannata siirtää kokonaan syrjään, vaan niitäkin voi olla hyvä tarkastella mahdollisimman objektiivisesti ja miettiä, miten tulla toimeen niiden kanssa. Löytyisikö omista vahvuuksista keinoja, miten selviytyä itselle hankalista tilanteista tai tehtävistä. 

Omien vahvuuksien tunnistaminen auttaa siis ohjaamaan omaa toimintaa niin, että koemme enemmän iloa ja onnistumisia. Vahvuuksia käyttämällä voi oppia selviytymään paremmin myös vastoinkäymisistä, koska keskittymällä vahvuuksiin heikkouksien sijaan, vaihtoehdot lisääntyvät ja ratkaisujen näkökenttä laajenee. Luonteenvahvuudet ovat siis todella tärkeä osa itsetuntemusta ja itsetuntoa.

luonteenvahvuudet

Tunnista ydinvahvuudet, voimavahvuudet ja kasvunvahvuudet

Meistä jokaisella on siis luonteeseemme pohjautuvia vahvuuksia, joista noin 5 tärkeintä on ydinvahvuuksiamme. On tutkittu, että näiden omien ydinvahvuuksien käyttö lisää itsetuntemusta ja itsetuntoa, auttaa saavuttamaan tavoitteita, edesauttaa flow-tilaan pääsemistä, vähentää stressiä ja tätä kautta lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lisäksi on ns. voimavahvuuksia, joihin kuuluu sinnikkyys ja itsesäätelytaidot sekä myötätunto. Sinnikkyys ja itsesäätelytaidot ovat sellaisia vahvuuksia, jotka auttavat meitä nimenomaan saavuttamaan tavoitteita ja pääsemään eteenpäin vaikeistakin tilanteista. 

Myötätunto sen sijaan auttaa meitä voimaan hyvin sosiaalisissa suhteissa. Myötätunto on siis sosiaalisten suhteiden voimavahvuus. Eli huolimatta siitä, mitkä ne omat viisi ydinvahvuutta ovat, näitä voimavahvuuksia kannattaa lisäksi harjoittaa.

Ydinvahvuuksien ja voimavahvuuksien lisäksi meillä on piilossa olevia vahvuuksia, joita myös kasvunvahvuuksiksi kutsutaan. Ne eivät ole aktiivisessa käytössä, mutta ne ovat uusia mahdollisuuksia toiminnassamme. Ne ovat tiedostamattomia tai kehitettäviä vahvuuksia. Ne ovat usein myös sellaisia vahvuuksia, joita ihailemme toisissa ihmisissä. Niiden käyttö vaatii enemmän ponnisteluja kuin omien ydinvahvuuksien käyttö, mutta harjoituksen avulla ne tulevat näkyvämmiksi. 

Vahvuuksille rakentuvan näkökulman perusajatus on, että jokaisella yksilöllä, jokaisella aikuisella, jokaisella lapsella on jo olemassa erilaisia resursseja, jo näkyvissä olevaa osaamista, kykyjä, taitoja ja kehittymässä olevaa potentiaalia, joita käyttöönottamalla hän voi hyvin ja on tyytyväinen itseensä ja saavutuksiinsa.

Lasten kasvatuksessa pidänkin äärimmäisen tärkeänä, että vanhempi itse tunnistaa omat vahvuutensa ja osaa käyttää niitä parhaalla mahdollisella tavalla. Oma esimerkki on paras keino opettaa vahvuuksien käyttöä (tai mitä tahansa muutakin) myös lapsillemme. 

Yksi omista tärkeimmistä missioistani onkin auttaa lapsia ja heidän perheitään tunnistamaan ja käyttämään vahvuuksiaan joka päivä. Loppujen lopuksi luonteenvhvuudet ovat aina näkyvissä, kun vain osaamme ne tunnistaa. Vahvuuksien tunnistaminen ei ole vaikeaa, mutta se vaatii sen, että alamme kiinnittää huomiota hyvään sekä ratkaisuihin heikkouksien ja ongelmien sijaan. Ja se saattaa vaatia harjoittelua.

Alla näet Via Character luonteenvahvuusluokituksen 24 luonteenvahvuutta. Olen useissa blogipostauksissani tuonut esille yksittäisiä luonteenvahvuuksia ja kertonut niistä tarkemmin, sekä miten niitä voi hyödyntää lastenkasvatuksessa. Voit hakea itseäsi kiinnostavia vahvuuksia blogin etusivun oikeasta yläkulmasta löytyvästä hakupalkista. 

Päivitän myös alla olevaan listaan linkit jo valmiisiin luonteenvahvuuspostauksiin.

I viisaus ja tieto, tiedon hankkimiseen ja käyttöön liittyvät kognitiiviset vahvuudet

Luovuus

Uteliaisuus

Arviointikyky

Oppimisen ilo

Näkökulmanottokyky

II Rohkeus, emotionaaliset vahvuudet, joita tarvitaan päämäärien saavuttamiseen

Urheus

Sinnikkyys

Rehellisyys

Innokkuus

III Inhimillisyys, sosiaaliset kyvyt, joita tarvitaan toisista huolehtimiseen ja ystävystymiseen

Rakkaus

Ystävällisyys

Sosiaalinen älykkyys

IV Oikeudenmukaisuus, taidot, joita tarvitaan yhteisössä elämisessä

Ryhmätyötaidot

Reiluus

Johtajuus

V kohtuullisuus, kyky vastustaa liioittelua ja ylenpalttisuutta

Anteeksiantavaisuus

Vaatimattomuus

Harkitsevaisuus

Itsesäätely

VI Henkisyys, kyky antaa ilmiöille laajempaa merkitystä, transsendenssi

Kauneuden ja erinomaisuuden arvostus

Kiitollisuus

Toiveikkuus

Huumorintaju

Hengellisyys

Miten voit testata omat luonteenvahvuutesi?

Nautimme usein niiden asioiden tekemisestä, joissa olemme hyviä. Näiden asioiden tekeminen tuntuu meistä helpolta, eikä meidän tarvitse patistaa itseämme niihin. Juuri nämä ovat meidän ydinvahvuuksiamme.

Edellisessä postauksessani Näin tunnistat omat ja perheesi vahvuudet – ja opit hyödyntämään niitä jokapäiväisessä arjessa pyysin sinua pohtimaan luonteenvahvuuksiasi muutaman kysymyksen avulla. Toivottavasti olet jo kartoittanut niitä. Voit myös verrata vastauksiasi ylempänä mainittuihin 24:n luonteenvahvuuteen.

Jos haluat kuitenkin perehtyä vielä syvemmin omiin vahvuuksiisi, voit tehdä oman luonteenvahvuustestin täällä. Näiltä Via Institute on Character -sivuilta löytyy paljon tutkittua tietoa luonteenvahvuuksista ja niitä päivitetään jatkuvasti. 

Vaikka Via Character-sivut ovat englanniksi, voit valita vastata kyselyyn myös suomeksi, jolloin saat myös vastaukset suomeksi. Kyselyn lopuksi saat listan kaikista 24:stä luonteenvahvuudestasi omien vahvuuksiesi mukaiseen järjestykseen. Viisi ensimmäistä ovat sinun ydinvahvuuksiasi, joiden käyttäminen on suorassa yhteydessä omaan hyvinvointiisi.

Miten luonteenvahvuuksia sitten voi harjoittaa?

Harjoitustapoja on karkeasti ajatellen kolme. 

 1. Voit keskittyä omiin ydinvahvuuksiisi ja vahvistaa niitä, 
 2. voit keskittyä niihin vahvuuksiin, joita koet tarvitsevasi tai 
 3. voit keskittyä kasvunvahvuuksiin, jotka tuntuvat sinusta vaikeilta.

1. Keskity omiin ydinvahvuuksiisi

Näistä ensimmäinen on todennäköisesti helpoin ja miellyttävin itselle. Kuten jo aiemmin totesin, omien vahvuuksien käyttäminen tuntuu itselle ominaiselta ja se on sisäisesti motivoivaa. On myös todennäköistä, että kun käytät omia ydinvahvuuksiasi, myös muut vahvuudet kehittyvät. 

Esimerkiksi jos yksi ydinvahvuuksistasi on reiluus ja käytät sitä lastesi riitojen selvittelyssä, saattaa olla, että kasvatat samalla myös omaa luovuuttasi kehittäessäsi mahdollisimman reiluja tapoja selvitellä lasten välisiä selkkauksia. Tai jos ydinvahvuuksiisi kuuluu sinnikkyys ja käytät sitä esim. säästämiseen lomamatkaa varten, harjoittelet todennäköisesti myös itsesäätelyä ja arviointikykyä pohtiessasi vaatekaupassa tarvitsetko välttämättä uuden mustan t-paidan juuri nyt.

2. Keskity niihin vahvuuksiin, joita koet tarvitsevasi

Voit myös miettiä, kussakin tilanteessa erikseen, mitä vahvuutta tarvitset. Jos olet esimerkiksi menossa puhumaan yleisötilaisuuteen, tarvitset todennäköisesti rohkeutta ja innokkuutta. Voit miettiä, miten kutsut näitä vahvuuksia itsessäsi esille. Voit esimerkiksi harjoitella puheen pitämistä lähimmille ystävillesi tai voit miettiä, millaiset asiat innostavat sinua ja yrittää löytää sen saman innostuksen tunteen mennessäsi esiintymään.

3. Keskity kasvunvahvuuksiisi

Voit myös keskittyä omiin kasvunvahvuuksiisi. Kasvunvahvuudet ovat niitä luonteenvahvuuksia, jotka eivät kuulu sinun viiteen ydinvahvuuteesi, mutta niissä on jotakin, mikä sinua vetää puoleensa. Ehkä olet aina ihaillut ihmisiä, jotka ovat luovia tai jotka löytävät elämästään aina kiitollisuuden aiheita. Voit ilmoittautua maalauskurssille tai laulutunneille harjoittaaksesi luovuutta tai voit aloittaa kiitollisuuspäiväkirjan pitämisen löytääksesi jokapäiväisestä elämästäsi kiitollisuuden aiheita.

Itselle vaikeiden tai tarpeellisten vahvuuksien harjoittelemiseen voit siis hyvällä omalla tunnolla hyödyntää jo sinussa valmiiksi olevia vahvuuksia, jolloin harjoittelu on motivoivampaa. Pikkuhiljaa tästä muotoutuu myös myönteinen kehä; uuden oppiminen ja tavoitteiden saavuttaminen lisää myönteisiä tunteita, jotka edelleen kannustavat harjoittelemaan ja oppimaan lisää.

Tässä vielä vinkki, miten hyödyntää luonteenvahvuuksia lapsen kasvatuksessa:

 1. Valitse 1-3 omaa luonteenvahvuuttasi 
 2. Mieti joku haastava tilanne kotona (nukkumaanmeno, hampaiden pesu, pukeminen, pelaamisen lopettaminen…) 
 3. Pohdi, miten voit hyödyntää omia vahvuuksiasi tilanteen ratkaisemiseksi 
 4. Valitse yksi kasvunvahvuus, jota vielä tarvitsisit
 5. Keksi 1-3 tapaa, miten voit harjoitella kasvunvahvuuttasi
 6. Suunnittele, miten toteutat tavoitteesi hyödyntäen omia jo olemassa olevia vahvuuksiasi sekä harjoittelemaasi kasvunvahvuutta.
 7. Mieti, kuka voisi auttaa sinua.
 8. Vie suunnitelmasi käytäntöön

 

Olisi huikeaa nähdä, millaisia vahvuuksia lukijoiden piiristä löytyy. Kommentoi alle, mitkä ovat omia vahvuuksiasi tai jaa vastauksesi somessa ja tagaa minut mukaan @sannisshining

Voit myös jakaa artikkelin eteenpäin alla olevien painikkeiden kautta!

Tutkimuksia:

Vuorinen, Kaisa: http://kaisavuorinen.com/tutkimukseni/

Lausala, Tero: https://madebyfinland.suomalainentyo.fi/2017/08/23/tutkimus-lahes-70-suomalaistyontekijoista-kokee-ettei-heidan-vahvuuksiaan-tunnisteta-riittavan-hyvin/

Via institute on Character: http://www.viacharacter.org/www/Research/Featured-Research

Lähteet: 

Uusitalo-Malmivaara, L. (toim.) Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus, 2014

Lipponen, Litovaara, Katajainen. Voimaa. Hyvän elämän polku. Duodecim 2016.

Trogen, T. Positiivisen kasvatuksen blogi: https://positiivinenkasvatus.com/2016/07/23/positiivinen-kasvatus-pahkinankuoressa/

Tykkää ja jaa somessa